Skip to content

Nygård 2:17

I projektet Nygård 2:17 erbjuds nyproduktion av verksamhetslokaler med stora möjligheter att påverka utformningen för optimal effektivitet. Till detta erbjuds generösa markytor för uppställning. I en första etapp har bygglov erhållits för två byggnader om tillsammans 6 500 kvm med inriktning mot flertalet verksamheter. Den småskaliga utvecklingen kompletterar den redan befintliga mer storskaliga bebyggelsen i området.

 • PROJEKTET

  I GreenHub Bro finns en unik möjlighet att hyra verksamhetsanpassade lokaler med tillgång till mycket mark.

  Oavsett storlek och behov finns en lokal som passar just ditt företag.

 • LOKALERNA

  De nyproducerade lättindustribyggnaderna erbjuder lokaler från 500 kvm men ger också möjlighet att förhyra en egen byggnad om så önskas. De generösa markytorna skapar goda förutsättningar till effektiva uppställnings- och rangerytor.

 • OMRÅDET

  GreenHub Bro ligger endast 30 minuter med bil från Stockholms city via E18 och Arlanda flygplats nås på 35 minuter. Området har egen anslutning till Mälarbanan. Tillgängligheten till övriga Mälardalen är god och läget i regionen kommer stärkas ytterligare när den nya motorvägsförbindelsen Förbifart Stockholm står klar. GreenHub Bro nås enkelt med bil via E18 och Enköpingsvägen, men även med allmänna kommunikationer. Buss 555 stannar i området och tar pendlare till Kungsängens station där de kan resa vidare med pendeltåg.

Här finns fastigheten