Skip to content

GreenHub Bro är ett 1,4 miljoner kvm stort markområde strategiskt beläget cirka 30 minuter från Stockholms city.

Här erbjuds en befintlig logistik-anläggning om totalt ca 130 000 kvm. Ytorna fördelas på flera byggnader med möjlighet att dela till lokaler från 10 000 kvm. Här finns järnvägsanslutning till Mälarbanan med egen kombiterminal och möjlighet till stickspår direkt in i lokalerna. Anläggningen passar även bra för tillverkning och annan lätt industri.

Här erbjuds även nyproducerade lättindustrilokaler med stora möjligheter att påverka utformningen för optimal effektivitet. I anslutning till de nya byggnaderna finns generös tillgång till markytor för uppställning.

Det strategiska läget i Mälardalen med närhet till Stockholm skapar goda möjligheter till effektiv logistik. Avståndet till andra orter i Mälardalen, Arlanda flygplats, hamnar samt den kommande förbifarten gör GreenHub Bro till ett av regionens starkaste logistiklägen.

Fyra goda skäl att etablera sig i GreenHub Bro

Varierat lokalutbud

Här erbjuds både befintlig logistikanläggning med lokaler från 10 000 – 130 000 kvm såväl som nyproducerade lättindustrilokaler i mindre storlekar.

Järnvägsanslutning

Befintlig logistikanläggning erbjuder järnvägsanslutning till Mälarbanan. Här finns en befintlig kombiterminal och möjligheter till stickspår direkt in i lokalerna.

Marktillgång

GreenHub Bro är ett 1,4 miljoner kvadratmeter stort område. Här finns god tillgång till mark för uppställning samt möjligheter att växa genom ytterligare nyproduktion.

Strategiskt läge

Området är strategiskt beläget nära Stockholm och resten av Mälardalen. Mälardalen med cirka 3,7 miljoner invånare står för 43% av Sveriges BNP och ger tillgång till både köpkraft och arbetskraft. Bedömd befolkningstillväxt till 2040 är 14%, motsvarande ca 0,5 miljoner invånare.

greenhub-map-image-module-c

Lokalisering GreenHub Bro

GreenHub ligger strategiskt rätt i Stockholm-Mälardalen. Utöver järnvägsanslutning till Mälarbanan är GreenHub dessutom länkat till vägnät i alla väderstreck och ger därmed god möjlighet till distribution till städer i såväl Sverige som i övriga Norden.

Härifrån nås:

  • Arlanda flygplats på 35 min
  • Stockholm city på 30 min
  • Västerås på 55 min
  • Bromma flygplats på 35 min
  • Uppsala på 55 min
  • Enköping på 35 min

Projekt

GreenHub Bro omfattar ett markområde om 1,4 miljoner kvadratmeter bestående av både befintliga anläggningar men också mark med byggrätter som utvecklas genom två projekt, Nygård 2:14 och Nygård 2:17. Inom Nygård 2:14 innebär utvecklingen förädling och anpassning av befintlig logistikanläggning om 130 000 kvm. Inom Nygård 2:17 innebär projektet nyproduktion av mer småskaliga verksamhetslokaler. I den första etappen utvecklas totalt ca 6 500 kvm fördelat på två byggnader.

Hör av dig om du vill veta mer om GreenHub Bro

greenhub-maria-jonsson-people

Maria Jonsson

Utvecklingschef