Skip to content

GreenHub Bro är ett 1,4 miljoner kvm stort markområde strategiskt beläget cirka 30 minuter från Stockholms city. Här förvaltar och utvecklar Stendörren Fastigheter lager, logistik- och verksamhetslokaler väl anpassade efter just ditt företags önskemål och förutsättningar.  Befintlig anläggning som idag inrymmer Coops centrallager förhyrs från och med oktober 2024 av Fortifikationsverket.

Nu utvecklas även moderna och hållbara lättindustrilokaler, där stora möjligheter ges att påverka utformningen för optimal effektivitet och trivsel. De nyproducerade lättindustribyggnaderna erbjuder lokaler från 500 kvm men ger också möjlighet att förhyra en egen byggnad om så önskas. De generösa markytorna skapar goda förutsättningar till effektiva uppställnings- och rangerytor.

Det strategiska läget i Mälardalen med närhet till Stockholm tillsammans med den goda tillgången på uppställning- och rangerytor skapar goda förutsättningar för många olika typer av verksamheter.

Tre goda skäl att etablera sig i GreenHub Bro

Varierat lokalutbud

Lokalstorlekar från 500 kvm och uppåt. Möjlighet till egen byggnad med tillhörande mark.

Marktillgång

Generösa uppställningsytor i direkt anslutning till byggnaderna.

Strategiskt läge

Området är strategiskt beläget nära Stockholm och resten av Mälardalen. Med cirka 3,7 miljoner invånare står Mälardalen för 43% av Sveriges BNP och ger tillgång till både köpkraft och arbetskraft. Bedömd befolkningstillväxt till 2040 är 14%, motsvarande ca 0,5 miljoner invånare.

greenhub-map-image-module-c

Lokalisering GreenHub Bro

GreenHub ligger strategiskt rätt i Stockholm-Mälardalen. Utöver järnvägsanslutning till Mälarbanan är GreenHub dessutom länkat till vägnät i alla väderstreck och ger därmed god möjlighet till distribution till städer i såväl Sverige som i övriga Norden.

Härifrån nås:

  • Arlanda flygplats på 35 min
  • Stockholm city på 30 min
  • Västerås på 55 min
  • Bromma flygplats på 35 min
  • Uppsala på 55 min
  • Enköping på 35 min

Hör av dig om du vill veta mer om GreenHub Bro

greenhub-maria-jonsson-people

Maria Jonsson

Utvecklingschef