Skip to content

Nygård 2:14

Nygård 2:14 innefattar en befintlig logistikanläggning om totalt ca 130 000 kvm fördelat på flera byggnader. Det finns möjlighet att dela lokalerna från 10 000 kvm. Anläggningen blir tillgänglig från Q4 2024. Här finns järnvägsanslutning till Mälarbanan med kombiterminal och möjlighet till egna stickspår direkt in i lokalerna. Anläggningen passar även bra för produktion och annan lätt industri.

 • PROJEKTET

  Här finns en unik möjlighet att erhålla verksamhetsanpassade lokaler med egen järnvägsanslutning i ett strategiskt logistikläge.

  GreenHub Bro kopplar samman transportslag, företag, varor och människor med Sverige, Norden och resten av världen.

 • LOKALERNA

  Ytorna i befintlig anläggning fördelas på flera byggnader varav två större om 88 000 respektive 33 000 kvm med möjlighet att dela till mindre lokaler, ner till ca 10 000 kvm. Järnvägsanslutning till Mälarbanan finns med kombiterminal och möjlighet till egna stickspår direkt in i lokalerna. De befintliga byggnaderna anpassas i samråd med kommande hyresgäster. Lokalerna har en fri takhöjd om 5,1 – 8,6 m och gott om lasthus.

 • OMRÅDET

  GreenHub Bro ligger endast 30 minuter med bil från Stockholms city via E18 och Arlanda flygplats nås på 35 minuter. Området har egen anslutning till Mälarbanan. Tillgängligheten till övriga Mälardalen är god och läget i regionen kommer stärkas ytterligare när den nya motorvägsförbindelsen Förbifart Stockholm står klar. GreenHub Bro nås enkelt med bil via E18 och Enköpingsvägen, men även med allmänna kommunikationer. Buss 555 stannar i området och tar pendlare till Kungsängens station där de kan resa vidare med pendeltåg.

Här finns fastigheten