GREENHUB BRO

GreenHub Bro utgörs av 1,4 miljoner kvm mark intill Enköpingsvägen i Upplands-Bro. Utöver egen järnvägsanslutning till stambanan har området även direktanslutning till E18, och fördelarna med läget kommer bli ännu fler när Stockholms norra och södra länsdelar binds samman av Förbifart Stockholm. De allmänna kommunikationerna hit är också mycket goda, buss 555 går direkt in på området och förbinder två närliggande pendeltågsstationer.

Tillbaka-knapp