GREENHUB BRO

GreenHub Bro utgörs av 1,4 miljoner kvm mark intill Enköpingsvägen i Upplands-Bro. Utöver egen järnvägsanslutning till stambanan har området även direktanslutning till E18, och fördelarna med läget kommer bli ännu fler när Stockholms norra och södra länsdelar binds samman av Förbifart Stockholm. De allmänna kommunikationerna hit är också mycket goda, buss 555 går direkt in på området och förbinder två närliggande pendeltågsstationer.

Nu är arbetet är i full gång med att utveckla serviceutbudet för att göra området bekvämt och attraktivt för alla som ska arbeta här. Vår största hyresgäst Coop har redan sitt centrallager för kolonialvaror här, men det finns gott om plats för fler aktörer som har behov av lager och logistik i världsklass. 

Tillbaka-knapp