Ikon

OM STENDÖRREN

Stendörren Fastigheters affärsidé är att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och projektmark i tillväxtområden. Att skapa lokaler som gör skillnad, för våra hyresgästers verksamhet, för deras anställda och för de områden som vi verkar i. I förlängningen vill vi vara med och bidra till ett bättre samhälle. GreenHub Bro representerar ett nytt, spännande steg i det arbetet. Projektet genomförs i samarbete våra etableringskonsulter Nordier Property Advisors och Metod Arkitekter. Ambitionen är att GreenHub Bro ska kunna växa organiskt, skapa nya arbetstillfällen och bli en ny, grön logistikstad där företag och människor kan utvecklas – en mötesplats för tillväxt integrerad med samhället runt omkring. Du läser mer om Stendörren här.

Tillbaka-knapp
Bild