På GreenHub Bro går stambanan direkt in på området
och kopplar samman transportslag, företag, varor och
människor med Sverige, Norden och resten av världen.
Här får företag från olika branscher en unik möjlighet att
skräddarsy sina nya lokaler från grunden
och tillgodose sina kunders krav på miljövänliga,
effektiva och säkra leveranser på samma gång.

SE FILMEN OM GREENHUB BRO

Vill du få en känsla för hur GreenHub Bro kommer att se ut och vad etablering här kan innebära för din verksamhet, klicka här!