GreenHub Bro ligger strategiskt rätt
i tillväxtområdet Stockholm-Mälardalen.
GreenHub är, genom egen järnväg, kopplat
till Mälarbanan. GreenhHub är dessutom länkat
till vägnät i alla väderstreck och ger därmed god
möjlighet till distribution till städer i såväl Sverige
som i övriga Norden.